Κλιματισμός

Η εταιρία CENTERTECH δραστηριοποιείται δυναμικά, από το 1994, στο χώρο της τεχνικής υποστήριξης και εμπορίας συστημάτων κλιματισμού, ψύξης και θέρμανσης. Η ικανότητα της CENTERTECH να παρέχει συμβουλές σχετικά με την επιλογή των κατάλληλων προϊόντων, την ολοκληρωμένη μελέτη και τον σχεδιασμό της εγκατάστασης, τη διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό.
Διαθέτουμε άριστα καταρτισμένο και πιστοποιημενο προσωπικό με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό για την διάγνωση των βλαβών και την δοκιμή των μηχανημάτων. Η centertech αναλαμβάνει εγκαταστάσεις και συντηρήσεις κεντρικού κλιματισμού – εξαερισμού, αντλιών θερμότητας, λεβήτων, τοπικών μονάδων split και ηλιακών συστημάτων.

υπηρεσίες συστημάτων κλιματισμού

Παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (AIR CONDITION)
  • ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ (AIR CONDITION)
  • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
  • ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ
  • ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ