Ηλεκτρολογικά

Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ένα από τα βασικότερα μέρη της κατασκευής του σπιτιού ή της επιχείρησής σας τόσο για την λειτουργία και την ασφάλεια της όσο και για το αισθητικό της αποτέλεσμα.
Η CENTERTECH διαθέτει την τεχνογνωσία και την εμπειρία ώστε να μπορεί να δώσει λύσεις, μελέτες και εφαρμογές απόλυτα συμβατές με τις πιο σύγχρονες απαιτήσεις και ανάγκες, προσφέροντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων με ποιότητα ,ασφάλεια, οικονομία και σύγχρονη αντίληψη.

υπηρεσίες οικιακών συσκευών

Παρέχουμε τις παρακάτω ηλεκτρολογικές εργασίες:

  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
  • ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ
  • ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
  • ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΔΕΗ
  • ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ